ห้องพักประกอบไปด้วย :
 
   
   
      
ราคา/คืน : 6,000 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 14 ท่าน
รายละเอียด : บ้านหลังใหญ่ จำนวน 2 ห้องนอน
   

     
   
      
ราคา/คืน : 1,500 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 2 ท่าน
รายละเอียด : บ้านเดี่ยว จำนวน 1 ห้องนอน
   

     
   
      
ราคา/คืน : 3,000 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 4-6 ท่าน
รายละเอียด : บ้านเดี่ยว จำนวน 1 ห้องนอน
   

     
   
      
ราคา/คืน : 3,500 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 4-8 ท่าน
รายละเอียด : บ้านแฝด จำนวน 2 ห้องนอน

   

 

     
   
      
ราคา/คืน : 1,800 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 2-4 ท่าน
รายละเอียด : บ้านเเดี่ยว จำนวน 1 ห้องนอน

   

 

     
   
      
ราคา/คืน : 3,000 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 6 ท่าน
รายละเอียด : บ้านเดี่ยว จำนวน 1 ห้องนอน

   

     
   
      
ราคา/คืน : 1,800 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 2-5 ท่าน
รายละเอียด : บ้านเด๊่ยว จำนวน 1 ห้องนอน

   

 

     
    บ้านระเบียงจันทร์
      
ราคา/คืน : 5,000 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 8-12 ท่าน
รายละเอียด : บ้านเด๊่ยว จำนวน 2 ห้องนอน

   

 

     
    บ้านระเบียงจันทร์
      
ราคา/คืน : 1,800 บาท
จำนวน : เข้าพักได้ 2-4 ท่าน
รายละเอียด : บ้านเด๊่ยว จำนวน 1 ห้องนอน

   
Copyright 2009 ChomChanHut-Homestay.com - All Rights Reserved